art

Sten, Skugga, Akvatintetsning 50×100 cm

Längtan till Sienna, Sanguine och Ljuset, Indigo, Viljans Drömmerier

handkolorerad fotopolymer 50×50 cm

Luft, Jord, Eld Etsning och torrnål, 100×50 cm

Eftersyn I, II III, IV Handkolorerad fotopolymer, 55×70 cm

Mellanrum I, Mellanrum II fotopolymer/torrnål Punkt I, Punkt II, etsning och torrnål

För varje steg jag tar, Till M om morgonen, Yttervärlden, Dröm om berg

Vita Rum, Vilse

fotopolymer och torrnål, ca 25 x 35 cm

Erinran I – IV, Platstryckta träsnitt, ca 70 x 100 cm

Paynes Grey I-IV fotoppolymer/torrnål 22 x 30 cm

Björkar I-II, fotopolymer