other

Artiklar om utställningen: Renfana, regnspira och utmarker  (men om detta vågar man inte tala)

i Katrineholms Konsthall 6 april – 20 maj 2023:

Trakten: Naturvetenskap med magi och litterär filosofi

Grafiknytt

Naturvetenskap med magi och litterär filosofi

”Renfana , regnspira och utmarker”

 

Konstperspektiv nr.1 2018 (artikel)

 

Going Public, Konstfack 2015: www.goingpublic.se/jenny-olsson

 

SGCI, Atlanta 2017: https://www.grafikenshus.se/reseberattelse-sgci-atlanta/

 

Text by Annika Gunnarsson, Modern museum, Stockholm, 2006: http://ffgrafiskkonst.se/03.portfoljer/konstnarer_solo/olsson_jenny_2006_FFGK.pdf