Brev till Doris och Drömmar om Vila, 2016

Letter for Doris and Reveries of Repose

Gallery Grafiska Sällskapet 24 september – 12 october 2016, Stockholm

An exhibition by Maria Lindström and Jenny Olsson

 

 

 

 

Images from the exhibition in the gallery by Jenny Olsson and Maria Lindström and also the making of Erinran in the forest.

 

 

 

Vattnet och Drömmarna (kopparfat 100cm i diameter fyllt med vatten och en videoprojektion) (water and reveries; a copper plate 100cm in diameter filled with water and a video projection)